menu
Word Lid
Dit is wat ú ervan denkt!

Afgelopen zomer bezorgde onze afdeling een enquête aan alle inwoners van Beerse en Vlimmeren. Wij luisteren immers naar de gewone Vlaming, en met deze enquête mag u dat letterlijk nemen. In bijlage vindt u het dossier met de volledige resultaten hiervan. Hierbij alvast enkele opvallende bevindingen:

Veiligheid

Als eerste vroegen we u welke thema's u het belangrijkste vond. Eén thema sprong eruit: veiligheid is voor bijna drie op vier van onze inwoners dé prioriteit. En op het vlak van veiligheid gebeurt er nog niet genoeg. Zo bleek dat haast twee derde onder u de eigen wijkagent niet kent, en dat die voor drie vierde van de respondenten niet zichtbaar genoeg aanwezig is. Haast 80 procent van onze inwoners vindt verder dat de gemeente meer zou moeten doen tegen drugsoverlast en onveiligheid. En haast iedereen lijkt voorstander van een inlooploket bij de politie, iets waarvoor ook het Vlaams Belang in Beerse pleit.

Ons dorp

Een ander thema waarover u een uitgesproken overtuiging had, is het nieuwe dienstencentrum waarover in Beerse al zó lang politieke spelletjes worden gespeeld. Een ruime meerderheid van onze inwoners gaat daar voor de evidente keuze: de site van de Bisschopslaan 56, die ook het Vlaams Belang in de gemeenteraad steeds verdedigde. En hoogbouw? Hoge appartementen passen voor ruim drie vierde van onze mensen niet of helemaal niet in ons dorp. Twee of drie bouwlagen zijn voor u een aanvaardbaar maximum.En imagoverlagende zaken zoals nachtwinkels, gokkantoren en shishabars? Daarvan vindt ruim drie vierde dat we ze beter uit onze gemeente kunnen weren.

Fusie met Turnhout?

Ook over een fusie met Turnhout vonden we erg duidelijke cijfers terug: bijna 90 procent van onze inwoners is er niet voor te vinden, tegenover minder dan 5 procent voorstanders.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF