menu
Word Lid
Directe Democratie

Het blijkt dat de gevestigde partijen het bijzonder moeilijk hebben met de mening van de burger. Na een geldige volksraadpleging in Beerse bleek de opkomst ruim voldoende te zijn met een 76% nee stemmen van de deelnemende burgers was er tevens een duidelijk resultaat.

Toch bleek het voor ons huidig bestuur een lastige opdracht te zijn om de wil van haar inwoners te respecteren. In een normale democratie zijn volksvertegenwoordigers diegene die ..... het volk vertegenwoordigen.

Vlaams Belang pleit dan ook consequent voor referenda en directe democratie.

Het NDC is niet alleen qua inplanting verkeerd gevallen, nog maar gezwegen van het vele geld dat het NDC zal kosten dat kan men niet ontkennen, besparen dan maar op andere diensten zoals Den Bosco en andere vzw's en het kadastraal inkomen opnieuw verhogen ? Was ons gemeentehuis direct van in het begin aangepakt voor renovatie en herstel wat perfect mogelijk was, dan had het personeel nu niet moeten verhuizen naar het eerste verdiep om gezondheidsredenen dan zouden ze nu in een nieuw bureel zitten !

Alleszins, de volksraadpleging rond het NDC kon het bestuur negeren. de verkiezingen van 14 oktober zullen ze NIET kunnen negeren.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF