menu
Word Lid
Geen windmolens tussen onze mensen

De inplanting van windmolens moet juist zijn en dit is op de industriezone Beerse-zuid, 't Suydt en wijk Hemelrijk zeker niet het geval. Het is onaanvaardbaar voor Vlaams Belang dat men 2 windmolens met een hoogte van 150 meter (Kathedraal van Antwerpen is 123 meter) letterlijk tussen onze inwoners wil plaatsen op minder dan 400 meter van woongebied. Onbegrijpelijk dat de huidige burgemeester en schepenen hier een positief advies over gaven. Blijkbaar is het grote geld belangrijker dan de leefbaarheid van onze inwoners.

Ondanks de felle kritiek en de meningen van de omwonende alsook de inspanningen van actiecomité 'tegenwind' dat meer dan 2.400 handtekeningen verzamelde legde het gemeentebestuur dit naast zich neer.

Zoals bij de volksraadpleging voor het gemeentehuis en de bezwaren tegen de ontsluiting , hebben zij opnieuw de mening van de burger genegeerd! Vlaams belang wil duidelijk maken dat wij de leefbaarheid van onze gemeente Beerse Vlimmeren niet te grabbel gooien voor het grote geld.

Onze visie is zo dicht mogelijk bij de burger besturen, hoe je beleid voert, dat is belangrijk.

Samen denken,samenwerken!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF