menu
Word Lid
In het kort

- de Kiosk een speerpunt van Ad Moeskops

- de reeds lang beloofde speelpleintjes

- accommodatie voor onze jeugd bv.skatepark

- fuifzaal jeugd

- feestbus vervoer bij speciale gelegenheden bv.met festivals

- meer veilige fietsstallingen en betere fietspaden

- taxivervoer voor onze senioren

- meldpunt en aanspreekpunt voor armoede, alleenstaande, oudere

- budget voor meerdere sporten te steunen en promoten

-langs wandelwegen vuilnisbakjes voor hondenpoepzakjes

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF