Word Lid
menu
Word Lid

Afdeling

Directe Democratie

Het blijkt dat de gevestigde partijen het bijzonder moeilijk hebben met de mening van de burger. Na een geldige volksraadpleging in Beerse bleek de opkomst ruim voldoende te zijn met een 76% nee s...

Lees meer »
Verkeersveiligheid onze prioriteit

Mobiliteit is één van de topprioriteiten voor het Vlaams Belang.Een goede doorstroming van het verkeer is onze doelstelling wij pleiten dan ook duidelijk voor de parallelweg met de nieuwe brug, zod...

Lees meer »
Geen windmolens tussen onze mensen

De inplanting van windmolens moet juist zijn en dit is op de industriezone Beerse-zuid, 't Suydt en wijk Hemelrijk zeker niet het geval. Het is onaanvaardbaar voor Vlaams Belang dat men 2 windmolen...

Lees meer »
Sociale huisvesting onze mensen eerst

Vlaams Belang pleit ervoor om ook in Beerse en Vlimmeren voorrang te geven aan onze mensen. Ook in onze gemeente zien we immers dat het vlaamse karakter onder druk begint te komen. Vlaams Belang he...

Lees meer »
Meer en veilige fietsstallingen

Wie wel eens op de fiets springt in Beerse en Vlimmeren, weet dat er nog wel enkele verbeterpunten zijn. Op de Rijkevorselseweg en Lilsedijk is het fietspad werkelijk aan een onderhoudsbeurt toe, d...

Lees meer »
In het kort

- de Kiosk een speerpunt van Ad Moeskops- de reeds lang beloofde speelpleintjes- accommodatie voor onze jeugd bv.skatepark - fuifzaal jeugd- feestbus vervoer bij speciale gelegenheden bv.met festi...

Lees meer »

Nationaal